ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 17.08.2023Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2023թ օգոստոսի 17-ին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայում անցկացվել է 2023 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության բանավոր փուլը, որին մասնակցելու իրավունք է ստացել քրեաիրավական ուղղվածության առկա և հեռակա ուսուցման 15 դիմորդ և 23 հատուկ դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի Ընդունելության հանձնաժողովի 17.08.2023թ թիվ 33-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 17.08.2023թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 17.08.2023թ թիվ 33-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։