ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է 19.07.2023Թ․

Image

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի՝ 2023 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումով՝

https://www.youtube.com/watch?v=2_2uVdlKV34   

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը