ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՑ ՀԵՌԱՑՎԵԼ Է ԵՎՍ 1 ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Image

29.05.2023թ. հայտնել էինք, որ ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայից հեռացվել է 4 ունկնդիր՝ տեսական փուլը չհաղթահարելու պատճառով, ինչպես նաև մեկ ունկնդրի հեռացման հարցը ներկայացվել էր խորհրդին։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կառավարման խորհրդի 09.06.2023թ. որոշմամբ նշված ունկնդիրը հեռացվել է ակադեմիայից՝ տեսական փուլը չհաղթահարելու պատճառով։