ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍՏԱՑԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ։

Image

2023 թվականի փետրվարի 9-ին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ընդունելության հանձնաժողովը հաստատել է ակադեմիայում սովորելու իրավունք ստացած դիմորդների ցանկերը։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 09022023թ թիվ 18-Ա որոշումը և հավելվածների քաղվածքը։