ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 09.02.2023Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2023 թվականի փետրվարի 9-ին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայում անցկացվել է 2023 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության հերթական բանավոր քննությունը, որին գրանցված է եղել 51 դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի Ընդունելության հանձնաժողովի 09.02.2023թ թիվ 17-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 09.02.2023թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Քննության բանավոր փուլը չի հաղթահարել 8 հատուկ դիմորդ։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 09.02.2023թ թիվ 17-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։