ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 17.08.2022Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2022 թվականի օգոստոսի 17-ին ՀՀ փաստաբանական դպրոցում անցկացվել է 2022 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության հերթական բանավոր քննությունը, որին գրանցված է եղել 61 դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի Ընդունելության հանձնաժողովի 17.08.2022թ թիվ 41-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 17.08.2022թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Քննության բանավոր փուլը չի հաղթահարել 12 դիմորդ (այդ թվում՝ 6 հատուկ դիմորդ)։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 17.08.2022թ թիվ 41-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։