ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 16.08.2022Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2022 թվականի օգոստոսի 16-ին ՀՀ փաստաբանական դպրոցում անցկացվել է 2022 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության բանավոր փուլը, որին մասնակցել է քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածության առկա ուսուցման 68 դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի Ընդունելության հանձնաժողովի 16.08.2022թ․ թիվ 40-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 16.08.2022թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Քննության բանավոր փուլը չեն հաղթահարել 11 դիմորդ։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 16.08.2022թ թիվ 40-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։