ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով՝

Լսարան 1

https://youtu.be/nHFSwXH4EZQ

Լսարան 2

https://youtu.be/_t19iImqCJQ

Լսարան 3

https://youtu.be/R3kcSqXQtNA

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը