Վերապատրաստման դասընթաց «Մարդու իրավունքների պաշտպանների կարողությունների ամրապնդում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության և խթանման գործում» խորագրով

Image

Հունիսի 28-ին,  «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանում բոլորի համար» ծրագիրի շրջանակներում,  ՀՀ փաստաբանական դպրոցում անցկացվեց վերապատրաստման դասընթաց «Մարդու իրավունքների պաշտպանների կարողությունների ամրապնդում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ խթանման գործում» թեմայով։

Դասընթացի ժամանակ անդրադարձ կատարվեց Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտին՝ նրա առաքելությանը, մանդատին, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համագործակցության ամրապնդմանը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, կանանց սոցիալ-տնտեսական իրավունքերին, ինչպես նաև կանանց իրավունքերի պաշտպանությանը և ընտանեկան բռնության կանխարգելմանը վերաբերող հարցերին։

 

Ուղեցույց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների վերաբերյալ http://pashtpan.am/images/Ughecuyc.pdf?fbclid=IwAR16_86NIpBck4yDSoObTQdun6b8dsQ-IZp8afLBZGZwyAAhH_X4UL73JAI

Ուղեցույց աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ http://pashtpan.am/images/Guideline_Employment.pdf?fbclid=IwAR3DBORX7gOnvhqTlueCqFuvrxcWevGLQUyAiyDaDUFp5jAsnj6sgNhWMG4

Ուղեցույց ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց իրավունքների վերաբերյալ http://pashtpan.am/images/Guideline_Domestic_violence.pdf?fbclid=IwAR2el2NZ2N928P0x1iUV_UbsmsWbk-QM_QuiBKGrPJdbqBxGAjCLcYlZHvk

Ուղեցույց պետական տարիքային կենսաթոշակի իրավունքի վերաբերյալ http://pashtpan.am/images/Guideline_Social_Security_Rights.pdf?fbclid=IwAR1-kBILSCzHaEmy9bpkkL2D89-kjuSuLfT0Vs3nZcKk8kuHrUpZfg_P3eY