ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ՝ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցը 2019 թվականի հունիսի 03-ից հունիսի 21-ը ներառյալ հայտարարում է 2019 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն:

Ընդունելությանն առնչվող տեղեկատվությունը (անվճար և վճարովի տեղերի քանակը, ուսման վարձի չափը, ժամանակացույցը, քննության օրերը, դիմումի և ինքնակենսագրական թերթիկի ձևանմուշները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, իրավական ակտերը և այլն) հասանելի է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կայքէջի (www.advschool.am) «Ընդունելություն» բաժնում։