ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2018 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցը 2018 թվականի մայիսի 14-ից հունիսի 04-ը ներառյալ հայտարարում է 2018 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն՝ քրեաիրավական և քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածությամբ առկա (ստացիոնար), ինչպես նաև հեռավար (դիստանցիոն, առցանց) եղանակով ուսուցման համար (այդ թվում՝ հատուկ դիմորդների ընդունելություն

 

Ընդունելության գործընթացին վերաբերող մանրամասն տեղեկատվությունը, այդ թվում՝ փաստաթղթերը, հասանելի են սույն կայքէջի «Ընդունելություն» բաժնում։