Հայտարարություն

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2018 թվականի գարնանային հոսքիընդունելության գրավոր քննության արդյունքները և բանավոր քննության օրերը հասանելի են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կայքէջի «ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ» բաժնի «ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ» ենթաբաժնում։