Հայտարարություն

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2018 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության արդյունքների և բանավոր քննության օրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կայքէջի «ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ» բաժնի «ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ» ենթաբաժնում։