Փաստաբանների լրացուցիչ վերապատրաստման ժամանակացույց

Image

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Փաստաբանների լրացուցիչ վերապատրաստման

Օր

Թեմա

Տևողություն

Դասընթացավար

23102017

Երկուշաբթի

Դատավարության տարբեր մասնակիցների հոգեբանական յուրահատկություններ: Ազդեցություն գործելու սահմանները

 

(Հոգեբանական ազդեցություն գործելու յուրահատկություններն ու սահմանները: Հարցաքննության հոգեբանական առանձնահատկությունները: Նախաքննության ու դատաքննության փուլերում հարցաքննության յուրահատկությունները)

1830-2130

(4 ակ. ժամ)

Մարիամ Մեհրաբյան

(ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս, հոգեբան)

 

 

24102017

Երեքշաբթի

Սահմանադրական դատարան դիմելու հմտություններ

 

(Սահմանադրական գանգատի բովանդակությունը, դրան ներկայացվող պահանջները, ընդունելիության չափանիշները)

1830-2130

(4 ակ. ժամ)

Նարինե Ալեքսանյան

(ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս,

  իգթ, դոցենտ)

25102017

Չորեքշաբթի

Մարդու սոմատիկ իրավունքների (ազատությունների) հիմքերը

 

(ֆիզիկական անձեռմխելիություն, մարդու ինքնավարություն, մարմնական իրավունք, իրավական սոմատոլոգիա)

1830-2130

(4 ակ. ժամ)

Արտակ Գևորգյան

(ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս, Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի հայցորդ

26102017

Հինգշաբթի

Ներկայացուցչությունը մտավոր սեփականության ոլորտի վեճերով

 

(Մտավոր սեփականության իրավունք, ապրանքային նշաններ և հեղինակային իրավունք)

1830-2130

(4 ակ. ժամ)

Սարգիս Կնյազյան

(ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան)

 

27102017

Ուրբաթ

Ներկայացուցչությունը ժառանգական հարաբերություններում

 

(Ներկայացուցչության առանձնահատկությունները ըստ օրենքի ժառանգման հարաբերություններում։ Ներկայացուցչության առանձնահատկությունները ըստ կտակի ժառանգման հարաբերություններում)

1830-2130

(4 ակ. ժամ)

Վանինե Հովսեփյան

(ՀՀ նոտարական պալատի նախագահ)