ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 17.02.2022Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

Ընդունելության բանավոր քննություններն անցկացվել են 2022թ. փետրվարի 15-ին, 16-ին և 17-ին:

2022 թվականի փետրվարի 17-ին ՀՀ փաստաբանական դպրոցում անցկացվել է 2022 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության հերթական բանավոր քննությունը, որին մասնակցել է 39 հատուկ դիմորդ։

Ընդունելության քննությանը չի ներկայացել 8 հատուկ դիմորդ։

Ընդունելության քննությանն անբավարար գնահատական է ստացել 5 հատուկ դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի Ընդունելության հանձնաժողովի 17.02.2022թ թիվ 20-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 17.02.2022թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 17.02.2022թ թիվ 20-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։