ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 16.02.2022Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

Ընդունելության բանավոր քննություններն անցկացվում են 2022թ. փետրվարի 15-ին, 16-ին և 17-ին:

2022 թվականի փետրվարի 16-ին ՀՀ փաստաբանական դպրոցում անցկացվել է 2022 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության հերթական բանավոր քննությունը, որին մասնակցել է առկա ուսուցման քրեաիրավական 24 և հեռավար ուսուցման 8 դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի Ընդունելության հանձնաժողովի 16.02.2022թ թիվ 19-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 16.02.2022թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 16.02.2022թ թիվ 19-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։