ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 15.02.2022Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2022 թվականի փետրվարի 15-ին ՀՀ փաստաբանական դպրոցում անցկացվել է 2022 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննության բանավոր փուլը, որին մասնակցել է քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածության առկա ուսուցման 55 դիմորդ։

Քննությանը չի ներկայացել 1 դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի Ընդունելության հանձնաժողովի 15.02.2022թ թիվ 18-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 15.02.2022թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 15.02.2022թ թիվ 18-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։