ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով՝

Լսարան 1

https://youtu.be/bhnvWWje-Wc

Լսարան 2

https://youtu.be/s8ed1QUVNv4

Լսարան 3

https://youtu.be/DaPmcHhCUzA

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը