2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննությանը մասնակցելու թուլտվություն տրամադրելու մասին որոշումները հրապարակված են

Image

Փաստաբանական դպրոցի կայքէջի «Ընդունելություն» բաժնի «Որոշումներ» ենթաբաժնում հրապարակվել են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցելու թույտվություն տրամադրելու և ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի հատուկ դիմորդներին ընդունելության քննության բանավոր փուլին մասնակցելու թույլտվություն տրամադրելու մասին որոշումները։